free html website templates

Psychoterapeutická poradna
Hradec Králové
PhDr. Tomáš Komárek

Individuální psychoterapeutické poradenství

Ve své praxi se stále ještě setkávám s předsudkem, že „normální“ člověk k psychologovi nechodí, protože psycholog je tady hlavně pro psychicky nemocné lidi. To pak vede klienty k tomu, že odsouvají vyhledání pomoci až do chvíle, kdy jim dochází síly, trpí dlouhodobě úzkostmi, nespokojeností ve vztahu, depresí, konflikty v rodině. Za psychologem ale přeci nepůjdou, protože „nejsou blázni“. Je to škoda, protože většina mých klientů jsou lidé, kteří trpí starostmi a strastmi, která nepatří přímo mezi psychická onemocnění, ale brání jim v prožívání pocitu životní spokojenosti a radosti. Je proto dobré překonat obavy a odhodlat se zavolat nebo napsat. Možná zjistíte, že nejste sami, komu není dobře, a že je možné žít spokojenější život.

Při práci s dospělými se nejčastěji setkávám s tématy rodinných a partnerských vztahů. Časté jsou také emoční obtíže (deprese, úzkosti, panické ataky), problémy v sociálních vztazích, pracovní oblasti, pocity méněcennosti, osamělosti, ztráty sebevědomí, vyčerpanosti apod. 

Psychoterapeutické poradenství pro páry

Partnerský vztah je jedním z podstatných zdrojů našeho pocitu životní spokojenosti a radosti, vytváří ale také možnosti vzájemných nepochopení, zranění, míjení, zklamání. Psychoterapeutické poradenství pro páry je příležitostí k rozhovoru v bezpečném prostoru, při němž mohu mluvit o věcech, které jinde nejsem schopen nebo nechci sdílet. Partneři si ozřejmují a vymezují, co je vede k tomu, aby byli spolu, co je spojuje, ale také, co je rozděluje. Je určeno pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi, vzájemném odcizení nebo jen pocitu stagnace a hledají cestu, jak zlepšit vztah a žít spokojenější partnerský život (nebo se naopak kultivovaně rozejít).

On–line konzultace 

Videokonzultace je vhodná pro krátkodobé poradenství, pokud není z různých důvodů možné osobní setkání.

Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta - PC nebo notebook s kamerou (chytrý telefon) a stabilní připojení k internetu. Pro hovor používám program Zoom (případně Skype). Platba za on-line konzultaci probíhá předem převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi po té, co domluvíme telefonicky termín konzultace).

Mobirise

O mně

PhDr. Tomáš Komárek (1972)

S psychologií jsem se poprvé setkal při mých studiích na Akademii múzických umění v Praze, kde jsem studoval u prof. Ivana Vyskočila autorskou tvorbu a pedagogiku. Samotnou psychologii jsem později vystudoval na Filozofické fakultě UK, včetně doktorského studia se zaměřením na sociální psychologii. Hlavním milníkem v mé cestě k terapeutické práci byl pětiletý výcvik v gestalt terapii v pražském institutu IVGT. Zabývám se také psychologickým koučováním (jsem absolventem výcviku v koučování u Radvana Bahbouha).

Terapeutické dovednosti jsem si dále rozšiřoval ve výcvicích, kurzech a seminářích (psychoterapie partnerského vztahu, výcvik v krizové intervenci, kurz zvládání vzteku, postgraduální studium psychoterapie dětí a adolescentů a další).

Vedle soukromé poradenské praxe se dlouhodobě zabývám školní problematikou. Pracuji jako školní psycholog na SŠ, působím na školách jako mentor a lektor, učím budoucí učitele psychologii na Univerzitě Hradec Králové.

Služby a ceny

Individuální psychologická konzultace — 700 Kč za jednu konzultaci 

Služba je určena pro klienta, který potřebuje během jednoho setkání konzultovat nějaké rozhodnutí, důležitý životní krok nebo probrat možnosti, jak postupovat v náročné situaci. Na schůzku nenavazují další konzultace.

Individuální psychoterapeutické poradenství — 600 Kč

V případě, že klient tuší nebo ví, že je jeho problém hlubší povahy a pravděpodobně bude potřeba více setkání, domlouváme na úvodní schůzce dopředu více termínů (většinou tři až pět) a začínáme dlouhodobější spolupráci.

Frekvence setkávání je zpravidla jedno sezení za týden, vycházíme ale ze vzájemné dohody a časových možností obou stran. Celková délka psychoterapeutického poradenství není předem daná, důležité je, aby klientovi spolupráce dávala smysl. 

Pro studenty VŠ nabízím cenu — 500 Kč 
(jednorázová i opakovaná konzultace).

Párová konzultace — 800 Kč / jedno setkání 

Cena zahrnuje setkání s oběma partnery, při němž probereme aktuální problém. Pokud má problém dlouhodobější a hlubší charakter, rezervujeme na úvodním setkání několik termínů dopředu. Na rozdíl od individuálního psychoterapeutického poradenství je frekvence schůzek méně častá (zpravidla 1-2 krát za měsíc).

On–line konzultace — 600 Kč / hod.

Podmínkou pro on-line konzultaci je vhodné vybavení na straně klienta - PC nebo notebook s kamerou (chytrý telefon) a stabilní připojení k internetu. Pro hovor používám program Zoom (případně Skype). Platba za on-line konzultaci probíhá předem převodem na účet (číslo účtu zašlu klientovi po té, co domluvíme telefonicky termín konzultace). 

Podmínky

  • Délka jedné konzultace je 50 - 55 minut.
  • Termín schůzky si klient objednává telefonicky předem na mém tel čísle 605 978 170.
  • Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami - klienti hradí služby přímou platbou po skončení konzultace.
  • Dohodnutý termín je závazný pro obě strany. Klient se může odhlásit z domluveného termínu do 18 hodin předcházejícího dne. V opačném případě hradí plnou cenu zmeškaného sezení.
Mobirise
PhDr. Tomáš Komárek

Adresa pracoviště:
Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Pracoviště není
zdravotnickým zařízením.

Kontakt

605 978 170
mail.tomas@seznam.cz

IČO: 01496859 

© Copyright 2019 PhDr. Tomáš Komárek